Healthy care产品6.5折活动时间说明
2018-05-11 12:16:19   1389

大家好:

       此次healthy care商城活动日期为2018年5月11日-5月16日。

       1.如商城没有上新产品,则找客服上架即可。

       2.一切订单如有砍单或者药房没货,则会产生退款,希望大家理解。

       3.由于中国部分城市开始入夏,请注意易融化物品的购买情况。

       祝大家购物愉快。

                                                                                                                        澳转运

                                                                                                                  2018/05/11